Skarby Duchowe

Służba Skarbów Duchowych narodziła się w 2007 r. od wielkiego pragnienia głoszenia Ewangelii. Głoszenie Ewangelii jest ostatnim Przykazaniem Jezusa Chrystusa swoim uczniom przed wstąpieniem do nieba. Wielkim znaczeniem jest dla nas czynienie tego, co Jezus nam powierzył.

Dla świata również to ma ogromne znaczenie, aby usłyszeć Ewangelie. Jezus mówił swoim uczniom właśnie o ludziach ze świata, Jezus pragnie tego, żeby oni usłyszeli Dobrą Nowinę dziś!
Skarby Duchowe, jedną z wielu metod, który Bóg daje swoim uczniom dla głoszenia Ewangelii dzisiaj. To działało na Ukrainie. Tak samo to działa w Polsce!

Skarby Duchowe3 lutego 2016
Więcej